Adwokat Olsztyn Kancelaria Adwokacka LEX Magdalena Brzozowska
Adwokat Olsztyn

Honorarium

Wysokość honorarium na rzecz Kancelarii wynika z obowiązujących przepisów dotyczących poszczególnych dziedzin prawa, jednakże przy określaniu jego wysokości oraz terminów płatności zawsze uwzględniane są możliwości finansowe Klienta.
Z reguły wysokość wynagrodzenia w indywidualnej sprawie ustalana jest każdorazowo z Klientem. Honorarium to uzależnione jest m. in. od stopnia zawiłości sprawy oraz od wymaganego nakładu pracy adwokata, koniecznego do wykonania zlecenia.
Jednym z podstawowych kryteriów wpływających na wysokość wynagrodzenia jest wartość przedmiotu sporu, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Najczęściej spotykane zlecenia i przykładowe stawki minimalnego honorarium:

Dla podmiotów gospodarczych korzystających ze stałej obsługi prawnej proponujemy następujące wyjściowe stawki rozliczeniowe:© Adwokat Magdalena Brzozowska Kancelaria Adwokacka LEX Olsztyn, wszystkie prawa zastrzeżone.